īpašuma apdrošināšana, nekustamo īpašumu apdrošināšana, īpašuma apdrošināšana polise

īpašuma apdrošināšana, nekustamo īpašumu apdrošināšana, īpašuma apdrošināšana poliseOCTA Kalkulators
KASKO Kalkulators


Īpašuma apdrošināšana


Īpašuma apdrošināšanas polise ir lieliska aizsardzība pret neplānotiem izdevumiem. Iegādājoties īpašuma apdrošināšanas polisi, Jūs iegūsiet sirdsmieru, jo jūsu mājoklis būs pilnībā pasargāts.

Ja jūsu mājoklis būs cietis no ugunsgrēka, dabas stihijām, noplūdēm no inžinierkomunikācijām, vandālisma un zādzības, tad īpašuma apdrošināšanas polise atlīdzinās radušos izdevumus.

Tiks atlīdzināti zaudējumi, ja:

mājoklī būs izcēlies ugunsgrēks vai noticis sprādziens;
zādzības vai laupīšanas gadījumā;
būs notikusi noplūde no inženierkomunikācijām – ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas sistēmām;
īpašums būs cietis no vētras, krusas, sniega slodzes, zibens spēriena, plūdiem vai krītoša priekšmeta.

Īpašuma apdrošināšana Baltijas Apdrošināšanas Namā ir lielisks veids kā pasargāt sevi no liekiem izdevumiem negadījuma brīdī.
Piedāvājam plašu apdrošināto risku segumu, cita mājokļa īres izdevumu segšanu remontdarbu laikā, zaudējumu atlīdzināšanu ēkas koplietošanas daļām, kompensāciju par darbiem, kas nepieciešami, lai dzēstu, novāktu un sakoptu cietušo īpašumu, ātru atlīdzības pieteikšanu un izskatīšanu.